Reference linia 161, TSInfoFiles.pp

public property Reference: Boolean read FChildNode.FReference write FChildNode.FReference;

Właściwość służąca do odczytu lub modyfikacji stanu referencjonowania tokenizowanego węzła potomnego.

Łączy z polem FReference klasy węzła, do której referencja przechowywana jest w polu FChildNode. Właściwość ta pozwala zarówno na odczyt stanu referencjonowania, jak i na jego bezpośrednią modyfikację.

copyright © furious programming 2013—2018