SetComment linia 158, TSInfoFiles.pp

private procedure SetComment(AType: TCommentType; const AComment: String);

Metoda służąca do modyfikacji komentarza deklaracji lub definicji tokenizowanego węzła potomnego.

parametry
AType wartość typu TCommentType, określająca typ komentarza węzła potomnego
AComment łańcuch znaków, zawierający nową wartość danego komentarza

Służy do modyfikacji wartości odpowiedniego komentarza, zawartego w polu FComment w klasie węzła, do której referencja przechowywana jest w polu FChildNode. Typ komentarza określa argument AType typu TCommentType, zaś nowa wartość danego komentarza przekazywana jest w parametrze AComment.

Jest to metoda zmieniająca, wykorzystywana przez właściwość Comment.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018