Count linia 201, TSInfoFiles.pp

public property Count: Integer read FCount;

Właściwość służąca do odczytu wartości pola FCount, jako liczby przechowywanych w liście elementów. Jest to właściwość tylko do odczytu, pozwalająca na bezpośredni odczyt wartości z pola.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018