DisposeRemainingElements linia 187, TSInfoFiles.pp

private procedure DisposeRemainingElements();

Metoda umożliwiająca zwolnienie z pamięci obiektów wszystkich elementów listy.

Służy do zwolnienia bloków dynamicznie zaalokowanej pamięci dla węzłów listy, rozpoczynając proces czyszczenia pamięci od pierwszego węzła, na który wskazuje pole FFirstNode. Metoda ta wywoływana jest tylko w przypadku, gdy pole FOwnsElements zawiera wartość True, czyli gdy obiekty elementów są własnością listy.

Metoda ta wykorzystywana jest jedynie przez metodę DisposeRemainingNodes.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018