FFirstNode linia 179, TSInfoFiles.pp

private FFirstNode: PListNode;

Pole zawierające wskaźnik na pierwszy węzeł listy.

Jest to wskaźnik typu PListNode. Jeśli lista elementów jest pusta, pole to przyjmuje wartość nil, w przeciwnym razie zawiera adres drugiego węzła listy. Wartość tego pola inicjowana jest w konstruktorze klasy, domyślną jego wartością jest nil.

Adres, na który wskazuje opisywane pole zmienia się tylko w dwóch przypadkach — po dodaniu elementu do pustej listy, a także po usunięciu jedynego węzła. Wykorzystywane jest do przeszukiwania listy, w przypadku gdy wyszukiwanie elementu według zadanych kryteriów wykonywane jest od głowy listy.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018