FLastNode linia 180, TSInfoFiles.pp

private FLastNode: PListNode;

Pole zawierające wskaźnik na ostatni węzeł listy.

Jest to wskaźnik typu PListNode. Jeżeli lista elementów jest pusta, pole wskazuje na nil, w przeciwnym razie zawiera adres ostatniego węzła listy. Wartość tego pola inicjowana jest w konstruktorze klasy, domyślną jego wartością jest nil.

Adres, na który wskazuje pole zmienia się po każdorazowym dodaniu lub usunięciu elementu do i z listy. Pole wykorzystywane jest do przeszukiwania listy, w przypadku gdy wyszukiwanie elementu według zadanych kryteriów wykonywane jest od ogona listy.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018