FLastUsedNodeIndex linia 182, TSInfoFiles.pp

private FLastUsedNodeIndex: Integer;

Pole przechowujące indeks ostatnio użytego węzła listy.

Zawiera wartość typu Integer, określającą indeks istniejącego węzła na liście, z którego ostatnio odczytywane były dane o przechowywanym przez węzeł elemencie. Wskazanie na ostatnio użyty węzeł zawarte jest w polu FLastUsedNode typu PListNode. Wartość tego pola inicjowana jest w konstruktorze klasy listy — początkowa wartość to -1.

Indeks ostatnio użytego węzła zmienia się każdorazowo po procesie wyszukiwania elementu, według zadanych kryteriów.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018