PListNode linia 172, TSInfoFiles.pp

private type PListNode = ^TListNode;

Typ wskaźnika na rekord pojedynczego węzła listy.

Jest to typ wewnętrzny, będący wskaźnikiem na strukturę typu TListNode. Służy do budowy dwukierunkowej listy elementów ogólnego typu TObject, wykorzystywany jest w większości metod bazowej klasy listy.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018