RemoveAllElements linia 199, TSInfoFiles.pp

public procedure RemoveAllElements();

Metoda usuwająca wszystkie węzły listy.

Jest to metoda publiczna, jako nakładka na metodę DisposeRemainingNodes, która służy do fizycznego zwolnienia z pamięci wszystkich węzłów listy. W przypadku gdy pole FOwnsElements zawiera wartość True, zwolnione zostają także obiekty przechowywanych w liście elementów drzew.

Metoda ta wykorzystywana przez wszystkie klasy dedykowanych list, służących do przechowywania elementów drzew jednakowego typu. Używana jest w metodzie RemoveAll z klasy TTSInfoAttributesList oraz metodzie RemoveAll z klasy TTSInfoNodesList.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018