TListNode linia 173—177, TSInfoFiles.pp

private type
  TListNode = record
    PreviousNode: PListNode;
    NextNode: PListNode;
    Element: TObject;
  end;

Typ rekordu pojedynczego węzła listy.

Jest to wewnętrzny typ klasy, opisujący rekord z informacjami na temat pojedynczego węzła dwukierunkowej listy, stanowiącej fizyczny bufor danych do danych obiektów elementów. Pola PreviousNode i NextNode typu PListNode przechowują wskazania odpowiednio na poprzedni oraz następny węzeł listy, natomiast pole Element zawiera referencję do obiektu elementu.

Rekordy tego typu nie są w ogóle wykorzystywane przez bazową klasę listy. Do wszelkich operacji wykonywanych na liście oraz jej węzłach używane są wskaźniki na opisywany typ.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018