AttributesCount linia 125, TSInfoFiles.pp

public property AttributesCount: Integer read GetAttributesCount;

Właściwość pozwalająca na pobranie liczby atrybutów, znajdujących się w danym węźle.

Wykorzystuje metodę dostępową GetAttributesCount, która zwraca liczbę wszystkich atrybutów danego węzła. Liczbę tę pobiera poprzez właściwość Count klasy listy atrybutów, do której referencja przechowywana jest w polu FAttributesList.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018