CreateAttribute linia 110—111, TSInfoFiles.pp

public function CreateAttribute(AReference: Boolean; const AName: String): TTSInfoAttribute; overload;
public function CreateAttribute(AReference: Boolean; const AName, AValue: String; const AComment: TComment): TTSInfoAttribute; overload;

Metody pozwalające na stworzenie pojedynczego atrybutu i dodanie go do listy.

parametry wersji podstawowej
AReference stan referencjonowania atrybutu
AName łańcuch znaków, określający nazwę atrybutu
dodatkowe parametry wersji rozszerzonej
AValue łańcuch znaków, zawierający wartość atrybutu
AComment macierz typu TComment, zawierająca komentarze deklaracji i definicji
wartość zwracana
TTSInfoAttribute instancja klasy utworzonego atrybutu

Służą do utworzenia i dodania do listy instancji klasy nowego atrybutu, na podstawie różnej ilości danych wejściowych. Pierwsza wersja metody, do dodania nowego atrybutu wykorzystuje wersję podstawową metody AddAttribute z klasy listy atrybutów, przekazując jej jedynie stan referencjonowania atrybutu, przekazany w parametrze AReference oraz nazwę atrybutu z parametru AName.

Druga wersja wykorzystuje metodę AddAttribute w wersji rozszerzonej, ustalając dodatkowo wartość atrybutu, przekazaną w parametrze AValue oraz komentarze deklaracji i definicji atrybutu, podane w argumencie AComment typu TComment.

Metoda zwraca referencję do instancji klasy utworzonego atrybutu.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018