CreateChildNode linia 112—113, TSInfoFiles.pp

public function CreateChildNode(AReference: Boolean; const AName: String): TTSInfoNode; overload;
public function CreateChildNode(AReference: Boolean; const AName: String; const AComment: TComment): TTSInfoNode; overload;

Metody służące do stworzenia pojedynczego węzła potomnego i dodania go do listy.

parametry wersji podstawowej
AReference stan referencjonowania węzła
AName łańcuch znaków, określający nazwę węzła potomnego
dodatkowe parametry wersji rozszerzonej
AComment macierz typu TComment, zawierająca komentarze deklaracji i definicji
wartość zwracana
TTSInfoNode instancja klasy utworzonego węzła potomnego

Służą do utworzenia i dodania do listy instancji klasy nowego węzła potomnego, na podstawie różnej ilości danych wejściowych. Pierwsza wersja metody, do dodania nowego węzła do listy wykorzystuje podstawową wersję metody AddChildNode z klasy listy węzłów, przekazując jej stan referencjonowania węzła, przekazany w parametrze AReference oraz nazwę węzła z argumentu AName.

Druga wersja wykorzystuje metodę AddChildNode w wersji rozszerzonej, umożliwiając dodatkowo przekazanie z parametru AComment macierzy typu TComment, zawierającej komentarze deklaracji i definicji węzła.

Metoda zwraca referencję do instancji klasy nowego węzła potomnego.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018