FChildNodesList linia 93, TSInfoFiles.pp

private FChildNodesList: TTSInfoNodesList;

Pole zawierające listę węzłów potomnych.

Przechowuje referencję do utworzonej w pamięci instancji klasy TTSInfoNodesList, w której zawarte są obiekty wszystkich węzłów potomnych danego węzła. Instancja klasy listy tworzona jest w konstruktorze klasy węzła i początkowo nie zawiera żadnych węzłów.

Pole to wykorzystywane jest przez prywatne i publiczne metody, umożliwiające odczyt informacji z listy oraz modyfikację jej zawartości.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018