FName linia 90, TSInfoFiles.pp

private FName: String;

Pole zawierające nazwę węzła.

Nazwa węzła jest własnością obowiązkową (każdy węzeł musi posiadać swoją nazwę), unikalną w skali danego węzła. Nazwa węzła inicjowana jest w jednym z dwóch konstruktorów klasy, do których zostaje przekazana w parametrze, dlatego też nie posiada z góry ustalonej wartości początkowej.

W przypadku głównego węzła drzewa, pole to zawiera zawsze pustą wartość i nie ma możliwości jej zmiany.

Dostęp do tego pola umożliwia właściwość Name, dając możliwość bezpośredniego odczytu wartości pola, natomiast za modyfikację wartości odpowiada metoda zmieniająca SetName.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018