FParentNode linia 88, TSInfoFiles.pp

private FParentNode: TTSInfoNode;

Pole przechowujące referencję do węzła-rodzica.

Zawiera wskaźnik na obiekt klasy TTSInfoNode jako węzła-rodzica, który jest jego właścicielem. Dostęp zapewnia właściwość ParentNode, łącząc bezpośrednio z tym polem i zwracając referencję do instancji klasy węzła nadrzędnego.

W przypadku głównego węzła drzewa, pole to zawiera wartość nil (węzeł ten nie posiada węzła nadrzędnego).

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018