GetAttribute linia 99—100, TSInfoFiles.pp

public function GetAttribute(const AName: String): TTSInfoAttribute; overload;
public function GetAttribute(AIndex: Integer): TTSInfoAttribute; overload;

Metody pobierające atrybut z listy atrybutów danego węzła, na podstawie nazwy lub indeksu.

parametry — pobieranie na podstawie nazwy
AName nazwa atrybutu do odnalezienia na liście
parametry — pobieranie na podstawie indeksu
AIndex indeks atrybutu na liście
wartość zwracana
TTSInfoAttribute instancja klasy znalezionego atrybutu

Metody te umożliwiają pobranie referencji do instancji klasy atrybutu, znajdującego się na liście wszystkich atrybutów danego węzła. Pierwsza wersja metody pobiera w parametrze AName identyfikator atrybutu, druga zaś w parametrze AIndex indeks atrybutu na liście.

Jeśli atrybut istnieje na liście, metody zwracają referencję do jego obiektu. W przeciwnym razie zwracają wartość nil.

Metody te wykorzystywane są głównie w klasie TSimpleTSInfoTree, m.in. podczas wyszukiwania atrybutu pod zadaną ścieżką, a także w procesie tokenizowania wszystkich atrybutów danego węzła.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018