GetChildNode linia 101—102, TSInfoFiles.pp

public function GetChildNode(const AName: String): TTSInfoNode; overload;
public function GetChildNode(AIndex: Integer): TTSInfoNode; overload;

Metody służące do pobrania referencji do obiektu węzła potomnego, na podstawie nazwy lub indeksu.

parametry — pobieranie na podstawie nazwy
AName identyfikator szukanego węzła
parametry — pobieranie na podstawie indeksu
AIndex indeks węzła potomnego na liście
wartość zwracana
TTSInfoNode instancja klasy znalezionego węzła potomnego

Metody te służą do pobrania i zwrócenia referencji do instancji klasy węzła, znajdującego się na liście wszystkich węzłów potomnych danego węzła. Pierwsza wersja metody pobiera w parametrze AName identyfikator węzła, natomiast druga w parametrze AIndex przyjmuje jego indeks na liście.

Jeśli węzeł zostaje odnaleziony, metody zwracają wskazanie na jego obiekt. W przeciwnym razie zwracają wartość nil.

Metody te wykorzystywane są głównie w klasie TSimpleTSInfoTree, m.in. podczas wyszukiwania węzła pod zadaną ścieżką, a także w procesie tokenizowania wszystkich węzłów potomnych danego węzła.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018