TTSInfoNode

Klasa służąca do przechowywania danych pojedynczego węzła.

Posiada pola zawierające informacje o nazwie węzła, stanie referencjonowania oraz komentarzach deklaracji i definicji. Przechowuje w odpowiednim polu referencję do węzła rodzica, a także listy własnych atrybutów i węzłów potomnych. Komplet metod pozwala na swobodne modyfikowanie danych węzła, jak i na modyfikację list z własnymi elementami. Klasa ta jest wykorzystywana do budowy listy elementów potomnych każdego węzła w drzewie.

Poniżej znajduje się lista elementów klasy — pól, metod i właściwości. Kliknij na nazwę elementu aby przejść do jego szczegółowego opisu.

TTSInfoNode
pola
FParentNode przechowuje referencję do instancji klasy węzła-rodzica
FReference zawiera stan referencjonowania węzła
FName zawiera nazwę węzła
FComment przechowuje wartości komentarzy deklaracji i definicji węzła
FAttributesList zawiera listę atrybutów danego węzła
FChildNodesList przechowuje listę węzłów potomnych
metody
GetComment metoda umożliwiająca pobranie wartości komentarza deklaracji lub definicji
SetComment metoda służąca do modyfikacji wartości komentarza deklaracji lub definicji węzła
SetName metoda modyfikująca nazwę węzła
GetAttribute metody pobierające atrybut z listy atrybutów danego węzła, na podstawie nazwy lub indeksu
GetChildNode metody służące do pobrania referencji do obiektu węzła potomnego, na podstawie nazwy lub indeksu
GetAttributesCount metoda służąca do pobrania liczby atrybutów, znajdujących się w węźle
GetChildNodesCount metoda umożliwiająca pobranie liczby węzłów potomnych, należących do danego węzła
Create konstruktor umożliwiający stworzenie węzła
Destroy destruktor klasy
CreateAttribute metody pozwalające na stworzenie pojedynczego atrybutu i dodanie go do listy
CreateChildNode metody służące do stworzenia pojedynczego węzła potomnego i dodania go do listy
RemoveAttribute metoda zezwalająca na usunięcie z listy pojedynczego atrybutu
RemoveChildNode metoda służąca do usunięcia z listy pojedynczego węzła potomnego
RemoveAllAttributes metoda umożliwiająca wyczyszczenie listy atrybutów
RemoveAllChildNodes metoda służąca do usunięcia wszystkich węzłów potomnych z listy
właściwości
ParentNode umożliwia pobranie referencji do węzła-rodzica
Reference pozwala na pobranie stanu referencjonowania węzła
Name zezwala na pobranie nazwy węzła
Comment umożliwia pobranie wartości komentarza deklaracji lub definicji węzła
AttributesCount pozwala na pobranie liczby atrybutów, znajdujących się na liście
ChildNodesCount umożliwia pobranie liczby węzłów potomnych, znajdujących się na liście

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018