Name linia 123, TSInfoFiles.pp

public property Name: String read FName write SetName;

Właściwość zezwalająca na pobranie nazwy węzła. Łączy z polem FName, umożliwiając bezpośredni odczyt łańcucha z pola, natomiast modyfikacji wartości identyfikatora węzła dokonuje metoda zmieniająca SetName.

Poprawność nowej nazwy dla węzła nie jest walidowana — operacja ta wykonywana jest przez nadrzędne metody.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018