ParentNode linia 121, TSInfoFiles.pp

public property ParentNode: TTSInfoNode read FParentNode;

Właściwość umożliwiająca pobranie referencji do węzła-rodzica, względem danego węzła. Łączy bezpośrednio z polem FParentNode, zwracając wskaźnik do instancji klasy TTSInfoNode.

W przypadku węzła głównego, właściwość zwraca wartość nil, z racji braku posiadanego własnego węzła-rodzica.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018