RemoveAllAttributes linia 118, TSInfoFiles.pp

public procedure RemoveAllAttributes();

Metoda umożliwiająca wyczyszczenie listy atrybutów.

Służy do usunięcia wszystkich atrybutów znajdujących się na liście. Do fizycznego wyczyszczenia listy wykorzystuje metodę RemoveAll z klasy listy atrybutów.

Wykorzystywana jest m.in. przez klasę TTSInfoTree w takich metodach jak ClearChildNode czy ClearTree, służących odpowiednio do usunięcia całej zawartości danego węzła potomnego oraz czyszczenia całego drzewa.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018