RemoveAllChildNodes linia 119, TSInfoFiles.pp

public procedure RemoveAllChildNodes();

Metoda służąca do usunięcia wszystkich węzłów potomnych z listy.

Służy do wyczyszczenia listy wszystkich węzłów potomnych danego węzła. Do fizycznego wyczyszczenia listy wykorzystuje metodę RemoveAll z klasy listy węzłów potomnych.

Wykorzystywana jest m.in. przez klasę TTSInfoTree w takich metodach jak ClearChildNode czy ClearTree, służących odpowiednio do usunięcia całej zawartości danego węzła potomnego oraz czyszczenia całego drzewa.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018