SetName linia 97, TSInfoFiles.pp

private procedure SetName(const AName: String);

Metoda służąca do ustawienia wartości pola z nazwą węzła.

parametry
AName ciąg znaków z identyfikatorem węzła

Służy do ustawienia nazwy węzła, przechowywanej w polu FName. Identyfikator węzła przekazywany jest w parametrze AName. Poprawność zawartości ciągu wejściowego nie jest sprawdzana przed aktualizacją wartości pola.

Jest to metoda zmieniająca, wykorzystywana przez publiczną właściwość Name.

copyright © furious programming 2013—2018