TTSInfoNodesList

Klasa służąca do przechowywania listy węzłów potomnych danego węzła.

Klasa ta oparta jest na klasie podstawowej TTSInfoElementsList i z niej dziedziczy wszystkie podstawowe pola, metody i właściwości, służące do zarządzania listą. Dodatkowo zawiera metody do dodawania pojedynczego węzła potomnego do listy, usuwania węzła oraz do czyszczenia listy. Zawiera także metody umożliwiające pobranie referencji do znajdującego się na liście węzła potomnego, na podstawie jego nazwy lub za pomocą indeksu.

Poniżej znajduje się lista metod klasy. Kliknij w nazwę metody aby przejść do jej szczegółowego opisu.

TTSInfoNodesList
metody
InternalAddChildNode wewnętrzna metoda służąca do dodania pojedynczego węzła potomnego do listy
Create konstruktor tworzący listę węzłów potomnych
GetChildNode metody umożliwiające pobranie referencji do węzła potomnego, na podstawie jego nazwy lub indeksu
AddChildNode metody pozwalające na stworzenie pojedynczego węzła potomnego i dodanie go do listy
RemoveChildNode metoda umożliwiająca usunięcie pojedynczego węzła potomnego z listy
RemoveAll metoda pozwalająca na usunięcie wszystkich węzłów potomnych z listy

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018