InternalAddChildNode linia 229, TSInfoFiles.pp

private function InternalAddChildNode(AParentNode: TTSInfoNode; AReference: Boolean; const AName: String; const AComment: TComment): TTSInfoNode;

Wewnętrzna metoda służąca do dodania pojedynczego węzła potomnego do listy.

parametry
AParentNode referencja do węzła rodzica typu TTSInfoNode
AReference wartość logiczna, określająca stan referencjonowania węzła
AName ciąg znaków z identyfikatorem węzła
AComment macierz typu TComment, zawierająca komentarz deklaracji i definicji
wartość zwracana
TTSInfoNode referencja do instancji klasy dodanego węzła

Służy do utworzenia w pamięci i dodania do listy nowego węzła potomnego klasy TTSInfoNode. Nowy węzeł otrzymuje wskazanie na węzeł-rodzic z parametru AParentNode, stan referencjonowania z argumentu AReference, identyfikator przekazany w parametrze AName oraz zestaw komentarzy typu z argumentu AComment typu TComment.

Do fizycznego dodania obiektu węzła potomnego do listy, wykorzystuje metodę AddElement z klasy bazowej.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018