RemoveChildNode linia 239, TSInfoFiles.pp

public procedure RemoveChildNode(const AName: String);

Metoda umożliwiająca usunięcie pojedynczego węzła potomnego z listy.

parametry
AName nazwa węzła potomnego do usunięcia z listy

Służy do usunięcia węzła potomnego z listy, na podstawie identyfikatora przekazanego w argumencie AName. Jeśli węzeł o zadanej nazwie istnieje na liście, metoda usuwa go. W przeciwnym razie nie wywołuje żadnego wyjątku i kończy działanie.

Do fizycznego usunięcia węzła z listy wykorzystuje metodę RemoveElement z klasy bazowej.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018