FirstElementIsChildNode linia 253, TSInfoFiles.pp

public function FirstElementIsChildNode(const AMandatoryName: String): Boolean;

Metoda służąca do sprawdzenia, czy pierwszym elementem listy jest referencjonowany węzeł potomny.

parametry
AMandatoryName łańcuch znaków z wymaganym identyfikatorem referencjonowanego węzła potomnego
wartość zwracana
Boolean stan walidacji pierwszego referencjonowanego elementu

Służy do sprawdzenia, czy pierwszym referencjonowanym elementem znajdującym się na liście jest referencjonowany węzeł potomny o nazwie zgodnej z przekazaną w parametrze AMandatoryName. Metoda zwraca wartość True jedynie w przypadku, gdy pierwszym elementem listy jest węzeł potomny i jego nazwa jest dokładnie taka sama, jaką podano w parametrze. W przeciwnym razie zwraca wartość False.

Używana jest jedynie w metodzie FillRefChildNode, podczas procesu przetwarzania części referencjonowanej tekstowego źródła.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018