TTSInfoRefElementsList

Klasa zawierająca listę referencji do obiektów elementów referencjonowanych.

Stanowi rozszerzenie podstawowej klasy TTSInfoElementsList i z niej dziedziczy wszystkie podstawowe pola, metody i właściwości. Dodatkowo zawiera metody służące do wstawiania pojedynczego atrybutu lub węzła referencjonowanego pod zadany indeks, a także metody do sprawdzenia czy pierwszym elementem listy jest atrybut lub węzeł o zadanym identyfikatorze.

Poniżej znajduje się lista metod. Kliknij na nazwę metody aby przejść do jej szczegółowego opisu.

TTSInfoRefElementsList
metody
InsertElement metoda służąca do wstawienia obiektu elementu do listy pod zadany indeks
FirstElementIsAttribute metoda umożliwiająca sprawdzenie, czy pierwszym elementem listy jest referencjonowany atrybut
FirstElementIsChildNode metoda służąca do sprawdzenia, czy pierwszym elementem listy jest referencjonowany węzeł potomny
PopFirstElement metoda zdejmująca z listy pierwszy element

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018