PopFirstElement linia 255, TSInfoFiles.pp

public function PopFirstElement(): TObject;

Metoda zdejmująca z listy pierwszy element.

wartość zwracana
TObject referencja do obiektu zdejmowanego z listy referencjonowanego elementu drzewa

Metoda ta służy do dwóch celów — po pierwsze zwraca w rezultacie wskazanie na obiekt pierwszego referencjonowanego elementu listy, a następnie za pomocą metody RemoveElement z bazowej klasy, usuwa go z listy.

Wykorzystywana jest w takich metodach jak FillRefAttribute oraz FillRefChildNode, a także w głównej metodzie przetwarzającej część referencjonowaną — ProcessReferencingPart.

copyright © furious programming 2013—2018