AddRefElement linia 445, TSInfoFiles.pp

private procedure AddRefElement(AElement: TObject);

Metoda dodająca element na koniec pomocniczej listy.

parametry
AElement referencja do instancji klasy dodawanego do listy elementu drzewa

Służy do dodania nowego obiektu elementu drzewa z parametru AElement do pomocniczej listy elementów referencjonowanych, do której wskazanie przechowywane jest w polu FRefElements. Metoda ta zawsze dodaje obiekt z parametru metody na koniec istniejącej listy.

Wykorzystywana jest w pierwszej części procesu deserializacji drzewa. Wskazanie na tę metodę przypisywane jest do pola FStoreRefElement w ciele metody ProcessMainPart i wykorzystywana w jej obrębie.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018