AddStdChildNode linia 449, TSInfoFiles.pp

private procedure AddStdChildNode();

Metoda dodająca standardowy węzeł potomny do drzewa.

Służy do dodania standardowego węzła potomnego do aktualnie uzupełnianego węzła drzewa, na podstawie danych ekstrahowanych z aktualnie przetwarzanych linii źródłowych. Za pomocą metody ExtractChildNode dzieli bieżącą linię nagłówka węzła na składowe, wyodrębniając jego stan referencjonowania oraz identyfikator.

Jeżeli aktualnie dodawany węzeł potomny posiada komentarz deklaracji, zostaje on przepisany z pola FComment klasy wczytującej. Po przepisaniu komentarza, wartość pola usuwana jest metodą ClearComment.

Wykorzystywana jest przez metody ProcessMainPart oraz FillRefChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018