CloseRefChildNode linia 454, TSInfoFiles.pp

private procedure CloseRefChildNode();

Metoda zamykająca referencjonowany węzeł potomny.

Jedynym zadaniem tej metody jest wyzerowanie poziomu zagłębienia w drzewie, czyli wartości pola FNestedLevel. Wykorzystywana jest jedynie w metodzie FillRefChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018