CloseStdChildNode linia 453, TSInfoFiles.pp

private procedure CloseStdChildNode();

Metoda zamykająca standardowy węzeł potomny.

Służy do modyfikacji wartości pola FCurrentNode w obiekcie uzupełnianego drzewa, czyli referencji do aktualnie otwartego do uzupełniania węzła drzewa. Modyfikacja następuje tylko i wyłącznie w przypadku, gdy poziom zagłębienia przechowywany w polu FNestedLevel w drzewie jest większy od 0. Po wykonanej modyfikacji, poziom zagłębienia jest dekrementowany.

Wykorzystywana jest przez metody ProcessMainPart oraz FillRefChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018