Create linia 470, TSInfoFiles.pp

public constructor Create(ATSInfoTree: TSimpleTSInfoTree; AInput: TStrings);

Konstruktor tworzący instancję klasy wczytującej.

parametry
ATSInfoTree instancja klasy TSimpleTSInfoTree, która zostanie uzupełniona danymi z listy źródłowej
AInput referencja do obiektu źródłowej listy klasy TStrings

Służy do utworzenia instancji klasy wczytującej drzewo w formie tekstowej. Pobiera w parametrze ATSInfoTree referencję do obiektu drzewa klasy TSimpleTSInfoTree (lub klasy pochodnej — TTSInfoTree) oraz wskazanie na listę źródłową w argumencie AInput.

Referencja do instancji klasy drzewa z parametru ATSInfoTree zostaje przepisana do pola FTSInfoTree, natomiast zawartość listy źródłowej z parametru jest kopiowana do pola FInput.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018