Destroy linia 471, TSInfoFiles.pp

public destructor Destroy(); override;

Destruktor zwalniający instancję klasy wczytującej z pamięci.

Zwolniony z pamięci zostaje obiekt z pola FInput, dlatego że obiekt ten został utworzony w konstruktorze klasy wczytującej. Natomiast obiekt z pola FTSInfoTree nie jest zwalniany, bo referencja do obiektu drzewa została przepisana z argumentu w konstruktorze klasy readera.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018