DetermineLineIndexes linia 425, TSInfoFiles.pp

private procedure DetermineLineIndexes();

Metoda określająca początkowe wartości dwóch indeksów linii źródłowych.

Służy do zainicjowania pola FLineIndex wartością 0, zawierającego indeks aktualnie przetwarzanej linii. W tej metodzie wyszukana także zostaje linia zawierająca frazę kluczową, określającą zakończenie głównego ciała drzewa. Indeks linii wpisywany jest do pola FEndTreeLineIndex.

Jeżeli linia z frazą kluczową nie zostanie odnaleziona, metoda wywołuje wyjątek klasy ETSInfoFileException.

copyright © furious programming 2013—2018