ExtractAttribute linia 463, TSInfoFiles.pp

private procedure ExtractAttribute(const ALine: String; out AReference: Boolean; out AName, AValue: String);

Metoda wypakowująca z linii dane atrybutu.

parametry
ALine ciąg znaków, z którego zostaną wyodrębnione dane atrybutu
AReference wartość logiczna, określająca stan referencjonowania atrybutu
AName łańcuch znaków, przez który zwrócony zostanie identyfikator atrybutu
AValue ciąg znaków zwracający wartość atrybutu

Służy do wyodrębnienia danych atrybutu na podstawie linii wejściowej, przekazanej w parametrze ALine. Metoda zwraca w parametrze AReference stan referencjonowania atrybutu, sprawdzając czy na początku linii znajduje się słowo kluczowe ze stałej KEYWORD_STD_ATTRIBUTE czy fraza kluczowa ze stałej KEYWORD_REF_ATTRIBUTE. Zwraca także wyodrębnioną nazwę atrybutu w argumencie AName oraz jego wartość w parametrze AValue.

Wykorzystywana jest jedynie w metodach AddStdAttribute oraz FillRefAttribute.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018