ExtractAttributeNextValue linia 464, TSInfoFiles.pp

private procedure ExtractAttributeNextValue(const ALine: String; out ANextValue: String);

Metoda ekstrahująca kolejną wartość lub kolejną linię wartości atrybutu.

parametry
ALine ciąg znaków, z którego zostaną wyodrębnione dane atrybutu
AValue ciąg znaków, zwracający kolejną wartość lub linię wartości atrybutu

Służy do wyodrębnienia podciągu wartości atrybutu z łańcucha znaków z parametru ALine, pomijając obejmujące go znaki określone przez stałą QUOTE_CHAR. Z początku i końca podciągu wartości nie są usuwane białe znaki.

Wykorzystywana jest jedynie w metodach AddStdAttribute oraz FillRefAttribute.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018