ExtractChildNode linia 465, TSInfoFiles.pp

private procedure ExtractChildNode(const ALine: String; out AReference: Boolean; out AName: String);

Metoda służąca do ekstrakcji danych węzła potomnego z linii nagłówka.

parametry
ALine ciąg znaków, z którego zostaną wyodrębnione dane węzła potomnego
AReference wartość logiczna, określająca stan referencjonowania węzła
AName łańcuch znaków, przez który zwrócona zostanie nazwa węzła

Służy do wyodrębnienia danych węzła potomnego z przekazanego w parametrze ALine łańcucha znaków. Metoda zwraca w parametrze AReference stan referencjonowania węzła, sprawdzając czy na początku ciągu wejściowego znajduje się słowo kluczowe ze stałej KEYWORD_STD_NODE czy fraza kluczowa ze stałej KEYWORD_REF_NODE. Zwraca także pobrany identyfikator węzła potomnego w argumencie AName.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie AddStdChildNode.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018