ExtractComment linia 461, TSInfoFiles.pp

private procedure ExtractComment();

Metoda umożliwiająca ekstrakcję komentarza z linii źródłowych.

Służy do wyodrębnienia z linii źródłowych dowolnego jednoliniowego lub wieloliniowego komentarza. Ekstrahowany komentarz wpisywany jest do pomocniczego pola FComment. Jeśli wyodrębniany komentarz jest wieloliniowy, jego poszczególne linie w łańcuchu są oddzielone od siebie znakami ze stałej VALUES_DELIMITER. W przypadku gdy komentarz składa się tylko i wyłącznie z jednej pustej linii, do pomocniczego pola wpisywany jest znak ze stałej ONE_BLANK_VALUE_LINE_CHAR.

Wykorzystywana jest w głównych metodach przetwarzających, czyli w metodach ProcessMainPart, ProcessReferencingPart i FillRefChildNode, a także w metodzie ProcessMainTreeComment.

copyright © furious programming 2013—2018