FComment linia 414, TSInfoFiles.pp

private FComment: String;

Pomocniczy łańcuch znaków do krótkotrwałego przechowywania wartości komentarzy.

Pole to zawiera łańcuch znaków, który służy jako pomocniczy bufor do przechowywania wszelkich komentarzy (głównego komentarza drzewa oraz komentarzy elementów), podczas przetwarzania źródłowej listy. W danym momencie może przechowywać tylko jeden komentarz, jednoliniowy lub wieloliniowy. W przypadku przechowywania komentarza wieloliniowego, poszczególne jego linie oddzielone są w łańcuchu znakami separatora wartości, zawartego w stałej VALUES_DELIMITER.

copyright © furious programming 2013—2018