FEndTreeLineIndex linia 416, TSInfoFiles.pp

private FEndTreeLineIndex: Integer;

Pole przechowujące indeks linii z zakończeniem głównego ciała drzewa.

Pole to przechowuje wartość typu Integer, określające indeks linii zawierającej frazę kluczową, zakańczającą główne ciało drzewa. Wartość tego pola definiowana jest w metodzie DetermineLineIndexes, tuż po procesie przygotowawczym listy źródłowej, w którym puste linie oraz wcięcia zostają usunięte.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018