FillRefChildNode linia 457, TSInfoFiles.pp

private procedure FillRefChildNode();

Metoda uzupełniająca obiekt referencjonowanego węzła potomnego.

Służy do uzupełnienia danych referencjonowanego węzła potomnego. Za pomocą metody ExtractChildNodeName dzieli bieżącą linię nagłówka definicji węzła na składowe, pozyskując jego identyfikator. Na podstawie ekstrahowanej nazwy węzła i za pomocą metody FirstElementIsChildNode dokonuje sprawdzenia, czy pierwszym elementem w liście pomocniczej z pola FRefElements jest odpowiedni węzeł potomny. Jeżeli identyfikatory są identyczne, obiekt węzła zdejmowany jest z listy i uzupełniany w pozostałe dane, a także przetwarzana i dodawana jest jego zawartość (zagnieżdżone w nim elementy potomne).

W przypadku gdy uzupełniany węzeł potomny posiada odrębny komentarz definicji, zostaje on przepisany z pola FComment klasy wczytującej. Po przepisaniu komentarza, wartość tego pola usuwana jest metodą ClearComment.

Wykorzystywana jest jedynie w metodzie ProcessReferencingPart.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018