FInput linia 412, TSInfoFiles.pp

private FInput: TStrings;

Pole zawierające źródło tekstowego drzewa TreeStructInfo w postaci listy linii.

Przechowuje referencję do obiektu listy, dziedziczącej z klasy TStrings, której zawartość kopiowana jest z listy z argumentu konstruktora. Na podstawie tej listy, metody wczytują odpowiednie informacje i budują drzewo konfiguracji w pamięci.

copyright © furious programming 2013—2018