FLineIndex linia 417, TSInfoFiles.pp

private FLineIndex: Integer;

Pole zawierające indeks aktualnie przetwarzanej linii w liście źródłowej.

Przechowuje liczbę określającą indeks aktualnie przetwarzanej linii listy źródłowej, do której referencja zawarta jest w polu FInput. Wartość tego pola inicjowana jest w metodzie DetermineLineIndexes oraz inkrementowana przez cały proces przetwarzania listy źródłowej.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018