FNestedLevel linia 418, TSInfoFiles.pp

private FNestedLevel: Integer;

Przechowuje numer poziomu zagłębienia w drzewie podczas przetwarzania zawartości.

Zawiera liczbę określającą poziom zagłębienia w drzewie. Wartość tego pola inicjowana jest w metodach ProcessMainPart oraz ProcessReferencingPart, przed rozpoczęciem procesu przetwarzania głównej oraz referencjonowanej części listy źródłowej. Modyfikowana jest w metodach AddStdChildNode, CloseStdChildNode oraz CloseRefChildNode, podczas zwiększania i zmniejszania zagłębienia w drzewie.

Służy głównie do zabezpieczenia metody CloseStdChildNode, aby podczas modyfikacji referencji aktualnie uzupełnianego węzła drzewa z pola FCurrentNode, pole to nie przyjęło wartości nil.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018