FStoreRefElement linia 421, TSInfoFiles.pp

private FStoreRefElement: TStoreRefElementProc;

Wskaźnik na metodę dodającą nowy element referencjonowany do pomocniczej listy.

Zawiera wskazanie na metodę typu TStoreRefElementProc, służącą do dodania nowego elementu do listy z pola FRefElements lub do jego wstawienia. Pole to wskazuje na metodę AddRefElement w procesie przetwarzania głównego ciała drzewa oraz na metodę InsertRefElement, podczas uzupełniania dodanych do pomocniczej listy elementów referencjonowanych w drugiej części procesu deserializacji.

copyright © furious programming 2013—2018