TTSInfoTextInputReader

Klasa służąca do przetwarzania wejścia w postaci linii źródłowych.

Przetwarza listę źródłową w postaci linii tekstu, tworząc i uzupełniając odpowiednie dla danych linii elementy drzewa. Sposób formatowania linii listy nie jest ściśle określony — wielkość wcięć i ilość pustych linii nie ma znaczenia dla mechanizmów parsowania. Zawartość list źródłowych jest wstępnie przygotowywana — z każdej linii zostają usunięte znaki kontrolne z jej początku i końca, a puste linie zostają usunięte.

Poniżej znajduje się lista elementów klasy — pól i metod. Kliknij na nazwę elementu aby przejść do jego szczegółowego opisu.

TTSInfoTextInputReader
pola
FTSInfoTree przechowuje referencję do obiektu aktualnie uzupełnianego drzewa
FInput zawiera źródło tekstowego drzewa TreeStructInfo w postaci listy linii
FRefElements wskazuje na obiekt pomocniczej listy przechowującej elementy referencjonowane
FComment pomocniczy łańcuch znaków do krótkotrwałego przechowywania wartości komentarzy
FEndTreeLineIndex przechowuje indeks linii z zakończeniem głównego ciała drzewa
FLineIndex zawiera indeks aktualnie przetwarzanej linii w liście źródłowej
FNestedLevel przechowuje poziom zagłębienia w drzewie podczas przetwarzania zawartości
FNestedRefElementsCount zapamiętuje ilość zagnieżdżonych elementów referencjonowanych
FStoreRefElement wskaźnik na metodę dodającą nowy element referencjonowany do pomocniczej listy
metody
RemoveBOMSignature metoda służąca do usunięcia znacznika BOM z pierwszej linii listy źródłowej
RemoveWhitespace metoda usuwająca wcięcia i puste linie z listy źródłowej
DetermineLineIndexes metoda określająca początkowe wartości indeksów aktualnie przetwarzanej linii oraz linii zawierającej frazę kluczową, zamykającą główne ciało drzewa
ProcessMainTreeComment metoda umożliwiająca przetworzenie głównego komentarza drzewa
ProcessTreeHeader metoda przetwarzająca linię nagłówka drzewa
ProcessMainPart metoda służąca do przetworzenia zawartości głównego ciała drzewa
ProcessReferencingPart metoda umożliwiająca przetworzenie części referencjonowanej
IsCommentLine metoda sprawdzająca czy linia zawiera komentarz
IsTreeHeaderLine metoda sprawdzająca czy linia zawiera nagłówek drzewa
IsFormatVersionValue metoda sprawdzająca czy łańcuch znaków zawiera poprawnie zapisaną wersję formatu
IsAttributeNameAndValueLine metoda sprawdzająca czy linia posiada identyfikator i wartość atrybutu
IsStdAttributeLine metoda sprawdzająca czy linia zawiera zapis nagłówka standardowego atrybutu
IsStdChildNodeLine metoda sprawdzająca czy linia zawiera zapis nagłówka standardowego węzła potomnego
IsStdChildNodeEndLine metoda sprawdzająca czy linia zawiera frazę kluczową, zamykającą ciało standardowego węzła potomnego
IsRefAttributeDeclarationLine metoda sprawdzająca czy linia zawiera zapis nagłówka deklaracji atrybutu referencjonowanego
IsRefAttributeDefinitionLine metoda sprawdzająca czy linia zawiera zapis nagłówka definicji atrybutu referencjonowanego
IsRefChildNodeLine metoda sprawdzająca czy linia posiada zapis nagłówka referencjonowanego węzła
IsRefChildNodeEndLine metoda sprawdzająca czy linia zawiera frazę kluczową, zakańczającą ciało referencjonowanego węzła potomnego
IsValueLine metoda sprawdzająca czy linia zawiera zpis kolejnej wartości lub linii wartości atrybutu
AddRefElement metoda dodająca element na koniec pomocniczej listy
InsertRefElement metoda wstawiająca element pod zadany indeks do pomocniczej listy
AddStdAttribute metoda dodająca standardowy atrybut do drzewa
AddStdChildNode metoda dodająca standardowy węzeł potomny do drzewa
AddRefAttribute metoda dodająca referencjonowany atrybut do drzewa
AddRefChildNode metoda dodająca referencjonowany węzeł potomny do drzewa
CloseStdChildNode metoda zamykająca standardowy węzeł potomny
CloseRefChildNode metoda zamykająca referencjonowany węzeł potomny
FillRefAttribute metoda uzupełniająca obiekt referencjonowanego atrybutu
FillRefChildNode metoda uzupełniająca obiekt referencjonowanego węzła potomnego
ClearComment metoda służąca do wyczyszczenia pomocniczego pola przechowującego komentarz
ExtractComment metoda umożliwiająca ekstrakcję komentarza z linii źródłowych
ExtractLineComponents metoda dzieląca pojedynczą linię na podciągi
ExtractAttribute metoda wypakowująca z linii dane atrybutu
ExtractAttributeNextValue metoda ekstrahująca kolejną wartość lub linię wartości atrybutu
ExtractChildNode metoda służąca do ekstrakcji danych węzła potomnego z linii nagłówka
ExtractAttributeName metoda umożliwiająca wypakowanie nazwy atrybutu referencjonowanego z linii jego deklaracji
ExtractChildNodeName metoda wypakowująca nazwę węzła referencjonowanego z linii jego deklaracji
Create konstruktor tworzący instancję klasy wczytującej
Destroy destruktor klasy
ProcessInput metoda służąca do uruchomienia procesu przetwarzania źródła tekstowego

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018