InsertRefElement linia 446, TSInfoFiles.pp

private procedure InsertRefElement(AElement: TObject);

Metoda wstawiająca element pod zadany indeks do pomocniczej listy.

parametry
AElement referencja do instancji klasy wstawianego do listy elementu drzewa

Służy do wstawienia do listy z pola FRefElements nowego obiektu elementu drzewa, do którego referencja przekazana jest w parametrze AElement. Umożliwia wstawienie obiektu w dowolne miejsce istniejącej listy, również na jej koniec.

Wykorzystywana jest w całej drugiej części procesu deserializacji drzewa, gdzie w metodzie ProcessReferencingPart wskaźnik na tę metodę przypisywany jest do pola FStoreRefElement. Obiekt elementu wstawiany jest do listy elementów referencjonowanych pod indeks zawarty w polu FNestedRefElementsCount.

zobacz też:

copyright © furious programming 2013—2018